Uczestnik biorący udział w Kongresie zobowiązany jest to dokonania opłaty na konto:

Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych
45 1750 0012 0000 0000 3838 8789
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika.

Wysokość opłaty uzależniona jest od wyboru dokonanego przez uczestnika.
Uczestnik może wykupić:

  • udział w Kongresie i bankiecie – 444 zł
  • udział tylko w bankiecie – 250 zł
  • nocleg w pokoju 1-osobowym – 170 zł
  • nocleg w pokoju 2-osobowym – 200 zł
  • nocleg w pokoju 3-osobowym – 220 zł

Uczestnik dokonuje wyboru powyższych opcji zaznaczając odpowiednie pola w formularzu zgłoszeniowym znajdującym się pod adresem: www.18kongres.pfszn.pl, zobowiązując się tym samym do pokrycia kosztów wybranych opcji, w terminie 7 dni od wysłania formularza

 

Rezygnacja z uczestnictwa:

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie, uczestnik zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadomienia organizatora (PFSZN) o tym fakcie drogą e-mailową: pfszn@pfszn.pl.

Zawiadomienie o rezygnacji z uczestnictwa w Kongresie:

  • na 14 lub więcej dni przed datą Kongresu nastąpi zwrot wpłaty uczestnika w wys. 100 %
  • na 10 dni przed datą Kongresu nastąpi zwrot wpłaty uczestnika w wys. 50 %
  • na mniej niż 10 dni przed datą Kongresu, cała wpłata uczestnika zostanie pobrana i nie będzie podlegała zwrotowi.

Brak wpłaty nie jest jednoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
Dokonanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków płatności oraz rezygnacji ze szkolenia.
Brak powiadomienia o rezygnacji ze szkolenia i nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami wybranych przez uczestnika opcji.